O neziskovém spolku Moudrá Sovička z.s.

Naším posláním je hledat řešení ke zlepšení mezigeneračního spojení a snížení pocitu osamocení starších lidí a seniorů. Každý den pracujeme na zapojení starších lidí a seniorů zpět do běžného života, a to za pomoci mladší generace, nových technologií a služeb, které vedou ke zlepšení a zjednodušení našich životů.

 

Posláním spolku je individuální přístup a pomoc uživatelům s novými technologiemi a službami, které pomohou vést běžný život v přirozeném prostředí. Prostřednictvím dobrovolníků a specialistů se snažíme uživatele zapojit do nových komunit a předejít tak vyloučení ze společenského života.

 

Výsledkem naší práce je aktivizace seniorů a zamezení vyloučení ze společnosti. Našim úkolem je opětovné zapojení seniorů do běžného života, snížení nákladů na léčbu a opatrovnictví seniorů v České republice.

 

O týmu

Tým Moudré Sovičky je složen z dobrovolníků a specialistů, kteří se pohybují v různých oblastech moderních technologií a služeb nebo se přímo podílejí na vývoji speciálních aplikací pro seniory. Mají bohaté zkušenosti z technických oborů, sociální sféry či souvisejících služeb, svěřeneckých fondů, finančních a bankovních služeb, vzdělávání a vedení projektů.

 

Více informací se dozvíte na našich stránkách www.moudrasovicka.cz.

Krátké video:

 

Kontaktní informace:

Napište nám info@moudrasovicka.cz

Zavolejte nám na telefonní kontakt 777 611 790

 

 

Péče naordinovaná lékařem je plně hrazena ze zdravotního pojištění.
Podrobné informace získáte u vrchní sestry na tel.:739 389 987
nebo na emailové adrese: vrchnisestra@advantismedical.cz

 

Domácí zdravotní péče je způsob, jak stonat doma.

    

Co je to domácí
zdravotní péče?

Je to způsob jak zajistit Vám i vašim blízkým ošetřování ve vašem přirozeném domácím prostředí.

    

Služby domácí
zdravotní péče

Pokud nemocný nebo jeho rodina požadují poskytování zdravotní péče v rozsahu nad 3 hodiny denně.

    

Ostatní služby
Advantis Medical

Podívejte se na kompletní přehled hrazených výkonů, hrazených zdravotními pojišťovnami.

© Copyright 2014, ADVANTIS MEDICAL s.r.o.

Vytvořeno agenturou NAUSUS