Nabídka služeb Advantis Medical

Co je to domácí zdravotní péče?

Je to způsob jak zajistit Vám i vašim blízkým ošetřování ve vašem přirozeném domácím prostředí. Tuto péči vykonávají zkušené zdravotní sestry, které při své práci využívají právě pozitivního vlivu domácího prostředí při vašem uzdravování.

Pro koho je tento typ péče vhodný?

Ošetřování nemocných doma je vhodné pro pacienty od 19 let. Postaráme se o nemocné se širokým spektrem diagnóz. Máme v péči pacienty i na umělé domácí plicní ventilaci nebo pacienty s peritoneální dialýzou.

Co vše zdravotní sestry zajišťují?

 • Dohled nad zdravotním stavem klienta
 • Přípravu a podávání léků (včetně aplikace inzulínu nebo nízkomolekulárních antikoagulancií)
 • Lokální ošetření dle ordinace lékaře
 • Léčebnou rehabilitaci a edukaci pacienta
 • Kontrolu fyziologických funkcí – měření krevního tlaku, pulsu, teploty
 • Podávání parenterální a enterální výživy
 • Péče o invazivní vstupy
 • Orientační kontrolu glykémie a INR
 • Umělou domácí plicní ventilaci
 • Peritoneální dialýzu

Pokud je péče indikována praktickým lékařem nebo ošetřujícím lékařem po propuštění z nemocnice, je péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Smluvní vztahy má naše agentura s pojišťovnami – VZP, OZP, VoZP a Revírní pojišťovnou.

Co je to sociální služba?

Jedná se o pečovatelské služby - pomoc, podpora a péče o osoby se sníženou soběstačností. Tato služba pomáhá především seniorům se zdravotním omezením při každodenních činnostech v jejich domácím prostředí. Služba se snaží o zachování důstojného života klientů, kdy i přes nepříznivou zdravotní situaci mohou i nadále setrvávat ve svých domovech a zachovat si tak vazby na své přirozené prostředí. 

Pro koho je tento typ péče vhodný?

Pečovatelské služby jsou vhodné pro klienty od 19 let. Jedná se například o jedince se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického, zdravotního či tělesného postižení, dále o klienty se smyslovým postižením či kombinovaným onemocněním. 

Co vše pečovatelky zajišťují?

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostředí, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík)
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití)

 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla)

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod dospělých)

 • Fakultativní úkony (dohled nad klientem obecně, dohled nad užitím léčiv)

 

Uvedené služby poskytujeme i za přímou úhradu klienta. (viz. Ceník). Podrobné informace o dostupnosti a cenách služeb viz kontakty na jednotlivé pracovníky.

 

Kde nás najdete?

Dispečink AM.s.r.o. je umístěn v areálu Thomayerovy nemocnice, v pavilonu A1 v přízemí, vchod směrem od nemocniční kaple.

Kontaktní údaje: 

Advantis Medical , s.r.o.
Vídeňská 800, Praha 4 – Krč

Mapa areálu nemocnice Thomayerovy nemocnice

   Kontaktní formulář
 Sídlo dispečinku:
Sídlo dispečinku
Vídeňská 800
140 59 , Praha 4 – Krč

areál Thomayerovy nemocnice,
pavilon A1 – 1PP,
vchod zezadu naproti kapli


Vrchní sestra
T: +420 733 696 299
E: vrchnisestra@advantismedical.cz

Asistentka
Petra Julínková
T: +420 733 696 292
E: julinkova@promedica-praha.cz

Pracovní doba – po až pá 7:00 – 15:30, mimo pracovní dobu nonstop tel. kontakt +420 733 696 297


 Provozní doba:

PONDĚLÍ - PÁTEK:

Je v době od 07:00 do 15:30 v provozu náš dispečink.

V době od 15:30 do 07:00 funguje mobilní služba na telefonu (pohotovost).


Dostupnost péče je garantována 24 hodin denně 7 dní v týdnu v lokalitě celé Prahy.

 

Domácí zdravotní péče je způsob, jak stonat doma.

    

Co je to domácí
zdravotní péče?

Je to způsob jak zajistit Vám i vašim blízkým ošetřování ve vašem přirozeném domácím prostředí.

    

Služby domácí
zdravotní péče

Pokud nemocný nebo jeho rodina požadují poskytování zdravotní péče v rozsahu nad 3 hodiny denně.

    

Ostatní služby
Advantis Medical

Podívejte se na kompletní přehled hrazených výkonů, hrazených zdravotními pojišťovnami.

© Copyright 2014, ADVANTIS MEDICAL s.r.o.

Vytvořeno agenturou NAUSUS